Iedereen wil van betekenis zijn.

Mee kunnen doen. Kunnen ervaren.
Dat is waarom wij zorg verlenen.
En dat doen we daarom samen.
Met, en naast elkaar.

 

Zorg & Ondersteuning

Wij bieden dagbesteding, ambulante woonondersteuning en individuele begeleiding aan cliënten in de Jeugdzorg, GGZ en GHZ.

Meer informatie

 

 

Therapie, Coaching, Counceling

Voor een brede doelgroep bieden we voor groepen en individueel training, therapie en (job)coaching.

Meer informatie

 

 

In-company advies

Onze kennis en ervaring in organiseren, gedrag en coaching gebruiken wij graag om instellingen en bedrijven te adviseren.

Meer informatie

 

Wat doen we?

Intravant biedt begeleiding, behandeling, dagbesteding op en rond een zorgboerderij, (job)coaching & training in de domeinen jeugdzorg, onderwijs, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg (GHZ) en arbeidsintegratie. Intravant is gecontracteerd voor WMO- en Jeugdzorg in de regio Ablasserwaard-Vijfheerenlanden/ Zuid-Holland Zuid. 
Klik hier voor meer informatie.

© 2018 Vextra Internet Solutions