Wat we doen

Ons aanbod is veelzijdig en op maat. Wij bieden begeleiding, behandeling, dagbesteding, (job)coaching & training in de domeinen jeugdzorg, onderwijs, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg (GHZ) en arbeidsintegratie.
Voor jeugdzorg zijn we werkzaam in de regio’s West Brabant Oost, Zuid-Holland Zuid, Lekstroom en Rivierenland. WMO-zorg bieden we aan in de regio’s Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden en West-Betuwe. 

IMG_1542.jpeg
balans_intravant_2-2.jpg
L6ry7KjBSr2TvYtFd0Q+5w_thumb_2fc3.jpg
jongen-aan-het-werk-in-de-klas_bewerkt.j
therapie1.jpeg
Schermafbeelding 2016-11-17 om 21.14.31.
 

Wie we zijn

Ons doel is om mogelijkheden te maken. Om mensen aan te spreken op hun talenten en wensen. Samen met onze klanten, cliënten en patiënten gaan wij de toekomst aan. Dit doen we zelfstandig waar kan, en met zorg waar moet.

Om aan te tonen dat we kwaliteit garanderen beschikken we over een ISO 9001 kwaliteitscertificaat: HKZ Zorg en Welzijn. Daar zijn we trots op, want wij zijn de eerste organisatie die over dit certificaat beschikt! Daarnaast zijn onze medewerkers ingeschreven in de benodigde vakregisters, zoals de SKJ, BPSW, Registerplein e.d.

Wij geloven in samenwerken aan ontwikkeling. Dat doen we met de ROC’s, scholen, uitkeringsinstanties en zorginstellingen. Maar ook met het bedrijfsleven of vrijwilligers. Waar we kunnen delen we onze kennis, kunde en mogelijkheden om samen een mooie toekomst mogelijk te maken. 

 
 

Ons verhaal

Ons doel is om mogelijkheden te maken. Om mensen aan te spreken op hun talenten en wensen. Samen met onze klanten, cliënten en patiënten gaan wij de toekomst aan. Dit doen we zelfstandig waar kan, en met zorg waar moet. 

We betrekken onze klanten en cliënten bij hoe we ondernemen. Dat doen we omdat zij de specialist zijn, zij hebben de kracht van ervaring. Dat doen we middels de cliëntenraad, klanttevredenheidsonderzoek, maar ook door regelmatig te vragen naar de mening van cliënten. 

Wij geloven in samenwerken aan ontwikkeling. Dat doen we met de ROC’s, scholen, uitkeringsinstanties en zorginstellingen. Maar ook met het bedrijfsleven of vrijwilligers. Waar we kunnen delen we onze kennis, kunde en mogelijkheden om samen een mooie toekomst mogelijk te maken. 

Bij Intravant kijken we verder dan het probleem of de vraag waarmee iemand komt. Wij kijken verder dan alleen zorg op één specifiek gebied. Wij kijken verder dan de diagnose of het label dat iemand heeft. Dit doen we door onbevooroordeeld te zijn. Door te kijken naar hoe wij iemand in staat kunnen stellen zo volwaardig en zelfredzaam mogelijk te kunnen laten leven, werken of functioneren. Dit doen we door in de basis er van mens tot mens voor de ander te zijn. En die grondhouding noemen we present zijn.


We zijn opgericht omdat we zagen dat in de zorg de menselijke maat verloren gaat. Mensen, patiënten en clienten die gezien worden als product, label of diagnose. Wij zijn de eerste om te erkennen dat mensen problemen, beperkingen of handicaps kunnen hebben die hen een lastiger (of op zijn minst ander) leven geeft dan anderen. We weigeren hierbij echter uit te gaan van een minderwaardig leven. Wij weigeren uit te gaan van dat wat iemand niet in staat stelt krachtig, volwaardig en zichzelf te zijn. Eenvoudiger gezegd: wij geloven en geven mogelijkheden. Deze mogelijkheden gaan verder dan alleen positief stimuleren. In onze aanpak kijken wij hoe wij zo effectief en efficiënt mogelijk mensen in hun kracht kunnen zetten. Om dit te bereiken gaan we uit dat mensen de basiswaarden als veiligheid, verbondenheid, autonomie, zelfwaardering, zelfexpressie, ontspanning, plezier en realistische grenzen nodig hebben om een volwaardig leven te kunnen leiden.

 

©2019 by Intravant